Primary tabs

میکروسکوپ چاپ سه بعدی برای گوشی های هوشمند

میکروسکوپ چاپ سه بعدی که برای اتصال به قسمت لنز دوربین گوشی های هوشمند طراحی شده، قادر است تا یک دویستم میلی متر بزرگنمایی کند. - " - گوشی هوشمند شما به زودی می تواند یک میکروسکوپ کاملا کاربردی باشد که قادر به بررسی نمونه هایی است که به اندازه یک دویستم میلی متر هستند.

میکروسکوپ چاپ سه بعدی برای گوشی های هوشمند

محققان استرالیایی یک میکروسکوپ چاپ سه بعدی طراحی کردند که به قسمت دوربین گوشی های هوشمند متصل می شود و ابزاری کاربردی حتی برای دانشمندان خواهد بود. - به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، میکروسکوپ چاپ سه بعدی که برای اتصال به قسمت لنز دوربین گوشی های هوشمند طراحی شده، قادر است تا یک دویستم میلی متر بزرگنمایی کند.